PHARMEKO group

Produkty rolne dla przemysłu farmaceutycznego,
przemysł spożywczy i kosmetyczny